Η MVG καλύπτει φροντίζει ώστε ο πελάτης να απολαμβάνει ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Έτσι φροντίζει να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την γρήγορη, άμεση και έγκαιρη εξυπηρήτηση του πελάτη διατηρόντας υψηλά την ποιότητα.

Στην MVG θα βρείτε λύσεις:

  • κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης με λέβητες φυσικού αερίου, υγραερίου, πετρελαίου
  • τοποθέτησης αντλίας θερμότητας και ενδοδαπέδιας θέρμανσης
  • συντήρησης του δικτύου νερού της εσωτερικής εγκατάστασης
  • συντήρησης του λέβητα φυσικού αερίου, υγραερίου
  • επισκευής του λέβητα φυσικού αερίου, υγραερίου
  • σύναψης συμβολαίου με το φυσικό αέριο σε συνεργασία με την Protergia
  • αλλαγής παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας
  • εκπόνησης μελετών για την εγκατάσταση φυσικού αερίου
  • έκδοσης των απαραίτητων πιστοποιητικών που απαιτούνται από τον νόμο