Είναι απαραίτητη η συντήρηση;

Η συντήρηση του λέβητα φυσικού αερίου είναι απαράιτητη για να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του λέβητα, η μέγιστη απόδοση με ταυτόχρονη οικονομία στην κατανάλωση και παράταση ζωής του λέβητα.

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται η συντήρηση;

Σύμφωνα με τις οδηγίες των καταστευαστών η συντήρηση του λέβητα φυσικού αερίου πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση.

Ποιος μπορεί να αναλάβει την συντήρηση του λέβητα φυσικού αερίου;

Η συντήρηση του λέβητα φυσικού αερίου πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένο συντηρητή και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα συντήρης του λέβητα.