Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. - Περισσότερα - Συμφωνώ

Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»;

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα και ποιες οι επιδοτήσεις;

Το   Πρόγραμμα   απευθύνεται   σε   πολίτες/ωφελούμενους,   ιδιοκτήτες   επιλέξιμων κατοικιών ενεργειακής κατηγορίας Δ και κάτω, οι οποίοι εισοδηματικά εντάσσονται σε επτά κατηγορίες, με διακριτά κίνητρα ανά κατηγορία.Επιδοτεί το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» τις εργασίες για την αλλαγή συστήματος θέρμανσης;

Το νεα πρόγραμμα επιδοτεί την αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης με καινούργιο. Οι συγκεκριμένες εργασίες μπορεί να φορούν τόσο ατομικά όσο και κεντρικά συστήματα θέρμανσης. Πιο συγκεκριμένα, επιδοτείται η αντικατάσταση των παλιών καυστήρων πετρελαίου είτε με πιο αποδοτικούς καυστήρες πετρελαίου καινούργιας τεχνολογίας είτε με καυστήρες φυσικού αερίου. Μπορεί επίσης να γίνει και αντικατάσταση με καυστήρα που να λειτουργεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (όπως το πέλετ) αλλά και εγκατάσταση υβριδικών συστημάτων και αντλιών θερμότητας

Ποιες κατοικίες επιδοτούνται;

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

1. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1)του προσώπου που τη χρησιμοποιεί,  για το έτος βάσει των εισοδημάτων του οποίου γίνεται η κατάταξη του.

2.Υφίσταται νόμιμα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δε διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω κατοικία υφίσταται νόμιμα.

3.Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 (27.11.2017 η ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του ΚΕνΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

4.Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Για να χαρακτηρισθεί μία πολυκατοικία επιλέξιμη κατοικία θα πρέπει να ικανοποιούνται, επιπλέον των ανωτέρω , σωρευτικά τα ακόλουθα

1.Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του τμήματος του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα.

2.Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης να αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

3.Πραγματοποιούνται κοινόχρηστες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

4.Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που δεν εντάσσονται ή δε θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, συμμετέχουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που έχουν δηλωθεί στην Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας με ίδια κεφάλαια.


Αν σας ενδιαφέρει η αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης με ένα καινούργιο περισσότερο αποδοτικό και οικονομικό, με χαμηλό κόστος το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» είναι μία καλή λύση. Για να ζητήσετε προσφορά, καλέστε τηλεφωνικά στο 2310 80 23 53 ή αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.