Η συστηματική ετήσια συντήρηση είναι ευθύνη του καταναλωτή και σύμφωνα με το «Τεχνικό Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar» οι καταναλωτές πρέπει να αποκτήσουν το πιστοποιητικό επανελέγχου στεγανότητας σωληνώσεων για εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου που ο χρόνος λειτουργίας τους έχει ξεπεράσει τα 4 χρόνια. Το πιστοποιητικό επανελέγχου στεγανότητας σωληνώσεων εκδίδεται από εξουσιοδοτημένους αδειοδοτημένους τεχνικούς και περιλαμβάνει:

  • τον έλεγχο των γραμμών εσωτερικής εγκατάστασης
  • την επιδιόρθωση τυχόν βλαβών που εντοπιστούν στην διάρκεια του ελέγχου.

Η εταιρεία φυσικού αερίου μπορεί να κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους και σε περίπτωση που η εσωτερική εγκατάσταση δεν διαθέτει το πιστοποιητικό επανελέγχου στεγανότητας σωληνώσεων, η εταιρεία σύμφωνα με τα άρθα 5 και 9 των Γενικών Όρων Συναλλαγών, για λόγους ασφαλείας μπορεί να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου στην εσωτερική εγκατάσταση.


Κλείστε ραντεβού για την έκδοση το πιστοποιητικού επανελέγχου στεγανότητας σωληνώσεων

Καλέστε στο 2310 65 10 95 ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας