Ο καταναλωτής αερίου και χρήστης της εγκατάστασης είναι υπεύθυνος για την λειτουργία, καλή κατάσταση και συντήρηση εγκατάστασης αερίου. Η συστηματική συντήρηση προσφέρει σωστή λειτουργία της εγκατάστασης, διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης του συστήματος θέρμανσης και επιμηκύνουν σημαντικά την διάρκεια ζωής του λέβητα. Η συντήρηση του καυστήρα φυσικού αερίου πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό παρέχοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την συντήρηση του λέβήτα.

Η συντήρηση περιλαμβάνει:

  • Ρύθμιση πίεσης αερίου για καλύτερη καύση και οικονομία
  • Έλεγχος εναλλάκτη παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
  • Καθαρισμός δευτερεύων εναλλάκτη
  • Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητή
  • Καθαρισμός θαλάμου καύσης
  • Ρύθμιση θερμοστάτη χώρου
  • Έλεγχος ανοδίου της εγκατάστασης θέρμανσης
  • Ανάλυση καυσαερίων
Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης του λέβητα, παραδίδεται στον πελάτη το Φύλλο Ελέγχου Λέβητα

Αντιμετώπιση βλάβης
Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον λέβητα φυσικού αερίου εντός 24 ωρών από την ενημέρωσή μας. Διαθέτουμε όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται και αυτό μας δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών μας. Καλύπτουμε όλους τους τύπους λέβητα και εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Για συντήρηση ή αναφορά βλάβης καλέστε μας 2310 80 23 53 ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας το συντομότερο.

Εξουσιοδοτημένο Service Immergas Hellas